Přidej se

Jestli Tě takové dobrodružství láká, jestli Tě už nebaví vysedávat jenom u televize a u počítače, jestli se nebojíš práce a trochy nepohodlí…

…pak jsi na správné adrese!

A nejen to! Se skautingem zažiješ nejen plno dobrodružství, ale i kopec srandy. Podnikneš s námi výpravy na tajuplná území, na místa, kde jsi zatím nikdy nebyl. V létě s námi pojedeš na tábor. Naučíš se, jak přežít v přírodě, šifrovat zprávy, poznávat rostliny a zvířata, správně vázat uzle. Rázem se tak staneš vojákem na nepřátelském území, reportérem prestižních novin, slavným objevitelem nebo akčním hrdinou.

Skauti žijí aktivně, mají kamarády, jsou užiteční, pomáhají potřebným, sportují, tvoří a ve všem, co dělají, hledají pravdivost…
Spolu s námi zažiješ plno neopakovatelných zážitků.

 

Jak se přihlásit?

Je to velice jednoduché. Můžeš si vybrat jeden z těchto způsobů:

Pak jen vyplníš přihlášku a rodiče zaplatí registrační poplatek.

 

Co Tě čeká potom?

Budeš chodit na družinové a oddílové schůzky, kde se naučíš spoustu nových věcí, budeš jezdit na výlety a v létě Tě čeká bezva tábor pod stany, kde budete hrát etapovku, chodit se koupat do řeky, sportovat a hrát hry. Splníš také nováčkovskou zkoušku (neboj, není těžká) a po nějakém čase Ti vedoucí dovolí složit skautský slib. Tak se staneš opravdovým skautem, skautem na celý život. A budeš moci dělat všechno, co dělají ostatní – plnit Orlí pera, odborky, učit další nováčky, závodit

 

Pro rodiče

Junák – český skaut, z.s. je největší dětskou organizací u nás a zároveň součástí celosvětového hnutí. Skauting si klade za cíl připravit své členy na řešení situací v běžném životě a zároveň jim nabídnout pestrou činnost a mnoho zážitků.

Kdo se může přihlásit?

Každý, komu je minimálně 6 let. Přihlásit se může samozřejmě i dospělý, pokud má zájem o práci s dětmi nebo pokud ho skautská myšlenka nějakým způsobem oslovuje.

Kolik to stojí?

Skautský kroj nemusíte pořizovat nový. Abyste ušetřili na krojové košili, ze které vaše ratolest rychle vyroste, nabízí naše středisko nejen zprostředkování prodeje nových krojových košil, ale také prodej košil bazarových. Nabídku naleznete v Bazaru košil.

Jaká je časová náročnost?

Každý oddíl má činnost rozvrženou trochu jinak, ale zhruba platí toto:

Zajištění bezpečnosti

Skautští vedoucí musí projít přísným systémem vzdělávacích kurzů (včetně zdravotního) a zkoušek. Proto jsou nejen kvalifikovaní pro zajištění všech činností s Vašimi dětmi, ale mají také s touto činností mnoho zkušeností.

 

Nabízíme něco navíc

Mezinárodní rozměr

Junák je moderní organizací, která má globální rozměr (214 zemí). Umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa. V jazykových táborech, na mezinárodních expedicích a setkáních podporuje komunikační schopnosti, odstraňuje předsudky a ostych před příslušníky jiných národů a kultur. Bohatých mezinárodních zkušeností pak také využívá při tvorbě programů.

…skauting je jedinečný ve své otevřenosti, která vede mladé lidí z klubovny do celého světa…

Humanitární rozměr

Mimo tradičního oddílového programu se členové Junáka zapojují nebo přímo pořádají podniky pro veřejnost. Patří k nim různé humanitární sbírky, pomoc při zajišťování akcí (např. Dětský den) či organizace programů pro domovy důchodců, léčebny či dětské domovy. Přímý styk s lidmi, jimž osud určil žít v odlišném prostředí, než na jaké jsou děti zvyklé, vede k odbourání lhostejnosti a ke snaze těmto „znevýhodněným“ jedincům či skupinám pomoci.

Celostátní rozměr

Ke skautskému programu patří též pořádání celostátních soutěží, které motivují účastníky k prohlubování svých znalostí a k zlepšování dovedností. Závody a soutěže v mnoha oborech (sportovní, přírodovědné, divadelní, fotografické, pěvecké či literární) podporují rozvíjení talentu každého jedince. Zvláštní skupinu pak tvoří celostátní Závody vlčat a světlušek a Svojsíkův závod pro skautky a skauty, kde mohou družiny navzájem poměřit své síly, schopnosti a znalosti, které získaly během skautské výchovy.