Registrace 2019

Blíží se registrace na další rok a tak prosím všechny, kdo se chtějí registrovat aby registrační poplatek (320Kč + 200Kč za každé tel. číslo v STS) do 8.ledna donesli rovnou hotově Ivínovi nebo ho můžete poslat na střediskový účet 118 093 2319 / 0800.

Pokud budete peníze odesílat přeš účet tak do zprávy pro příjemce uvěďte jméno a příjmení registrovaného + název oddílu, a jako variabilní symbol použijte následující kódy dle oddílu:

Z důvodů zvýšení registračních poplatků jak ze strany ústředí tak ze strany krajské rady, jsme byli nuceni zdražit o 20Kč členský příspěvek. Výše registračního poplatku je složena z následujících částí:


Výše poplatku a datum odevzdání:


Údaje k platbě převodem

Číslo účtu: 118 093 2319 / 0800

Variabilní symboly: